V-Lab
V-Lab

Korea Stock Exchange KOSPI Index EGARCH Volatility Analysis
Volatility Prediction for Friday, July 1st, 2022:29.64% (+1.48%)

Analysis last updated: Thursday, June 30, 2022, 06:56 AM UTC

Date Range:

from

to

6M ·

1Y ·

2Y ·

5Y ·

10Y ·

All

graph of Korea Stock Exchange KOSPI Index EGARCH