V-Lab
V-Lab

Sarajevo Stock Exchange Index 30 Spline-GARCH Volatility Analysis
Volatility Prediction for Friday, April 12th, 2024:4.10% (-0.07%)

Analysis last updated: Friday, April 12, 2024 at 11:35 PM UTC

Date Range:

from

to

6M ·

1Y ·

2Y ·

5Y ·

10Y ·

All

graph of Sarajevo Stock Exchange Index 30 SGARCH